Duch Vánoc 2019

Termín: 7. 12. 2019

Přihlašte se na Ducha Vánoc 2019
Akce je naplněná, ale můžete se nadále hlásit jako náhradníci, máme zkušenost, že před akcí některé týmy odpadnou…

Seznam týmů, které se zvládly přihlásit

Aktuální informace na facebookové události

Pro koho: pro všechny, kteří se chtějí vánočně naladit, zpomalit svůj shon a užít si atmosféru prosincové Prahy

Počet účastníků: 27 týmů, cca 110 dospělých a velká kupa dětí

Minimální počet osob v týmu: 4 hlavy, z toho aspoň 2 s občankou, šedinami nebo pleší 🙂

Kdo hru pořádá a ve prospěch koho? Akci pořádají dobrovolníci ze sdružení Velký vůz, z.s. a výtěžek z celé akce je darován organizaci LORM z.s. na sociální služby pro hluchoslepé klienty.

Co je to za akci? „Putování Prahou za Duchem Vánoc“ je charitativní zážitková městská hra pro čtyř až pěti členné týmy, které putují vybranou lokalitou v Praze a plní úkoly spojené s Vánocemi.

Co je smyslem? Smyslem celé hry je vytvořit pro účastníky/poutníky atmosféru, při které se naladí na Vánoce zážitkovou a hravou formou a současně přispějí na dobrou věc.

Organizátoři (A-tým): Filip Kábrt, Oldřiška Kábrtová, Pája Kluzáková, Míša Kudová, Lucka Zdráhalová, Petra Zimermanová

Cena: Dle rozhodnutí a vztahu celého týmu k Duchovi Vánoc:
„Přátelé“: min. 600 Kč /tým … a klidně až 899 Kč  🙂
„Nadšení stoupenci“: min. 900 Kč/tým … a klidně až 1 199 Kč 🙂
„Nejvášnivější zbožňovatelé“: min. 1 200 Kč/tým … a výše dle vašich možností a fantazie 🙂

PŘÍSPĚVEK DO HRY / DAR PRO HLUCHOSLEPÉ SE NOVĚ POSÍLÁ ZA CELÝ TÝM PŘÍMO NA SBÍRKOVÝ ÚČET LORMU! Už nebudete muset stát frontu na placení, ale vrhnete se rovnou do hry :-)! 
Až po úspěšném přihlášení vašeho týmu a nezávisle na počtu dospělých a dětí ve vašem týmu si nejprve vyberte, jaký je vztah celého vašeho týmu k Duchovi Vánoc … a nadále platí, že tým = 2-5 dospělých + libovolný počet dětí.
Vybranou částku za celý váš tým zašlete prosím nejpozději do 25. 11. 2019 na sbírkový účet LORMu číslo 43-8709380297/0100. Jako variabilní symbol uveďte 301, do poznámky nezapomeňte vložit jméno vašeho týmu!!!
V případě odhlášení vašeho týmu se přihlašovací příspěvek nevrací, jedná se o dar na sociální služby pro hluchoslepé klienty LORM z.s. Díky za pochopení :-).

© Velký Vůz, z.s. 2019