Hovoří CML - Centrální Mozek Lidstva

CML

V hvězdném prostoru AL-36 detekován neznámý objekt. Pravděpodobnost kolize se Zemí 95%.
Předpokládaný čas kolize 26. dubna 2410. Řešení problému selhalo.

Po 112 letech bezchybného provozu CML se objevila první událost nepodchycená ve znalostní databázi.
Rada obrany Eurasijské unie vyhlašuje nejvyšší stupeň pohotovosti. V rámci krizového plánu hledá dobrovolníky
pro časoprostorovou misi do roku 2010. Tato mise se dostala do veřejného povědomí pod názvem

Expedice MATRIX 2010