05-12-2423

jak to proběhlo

Start („výcvikové středisko“)

Start se nacházel v areálu strahovských kolejí. Týmy zde musely v pěti aktivitách získat pět hesel. Když odevzdaly správně všech pět hesel, získaly polohu stanoviště, kde se přesunou do minulosti.

Na přesun do minulosti byl použitý tunýlek od letohrádku Kinských do Holečkovy ulice. Zde týmy dostaly instrukce do městské části.

Městská část („chaotická“)

Úkolem městské části bylo objevit a kontaktovat Velmistra skupiny Matrix, Bjärne Adamssona. Nejprve týmy museli kontaktovat 5 jeho agentů. K agentům se dostali přes kolečko šifer, které vidíte na schématu (šifry jsou vyznačené modře). Toto schéma odpovídá fyzickému rozmístění stanovišť po Praze, týmy dostali pouze topologické schéma jako jednoduchý kruh.
Na začátku dostal každý tým dvojici šifer A1+A2, B1+B2 apod. – různé týmy dostaly různé dvojice. Agent prozradil polohu svého šifrovacího kotouče za splnění nějaké aktivity (vyznačené červeně).

Schéma městské části

Ve vnitřním kruhu bylo ukryto 5 šifrovacích kotoučů. Pomocí nich jste vyluštili polohu Velmistra na Andělu a kódové slovo, jímž jste ho kontaktovali.

Terénní část („lineární“)

Velmistr však týmům nepomohl, protože vývoj CML měl na starosti geniální programátor skupiny Matrix, Nicholas Black. Ten tou dobou rozvěšoval šifrovačku, která začínala v Holyni a pokračovala přes Český kras do Černošic. Týmy museli procházet po stanovištích, až Nicholase Blacka na posledním stanovišti ho dostihli.

Od něj získali heslo, které v cíli zadali do CML a úspěšně tak zakončili expedici.