popis Hry

před Hrou

Všechny přihlášené týmy musely před Hrou vyplnit vstupní test. Ten se skládal z psychologických otázek, otázek na fyzickou kondici a připravenost v týmu. A také ze čtyř testovacích šifer. Přečtěte si nejlepší odpovědi z vstupního testu.
Ať už týmy poslaly cokoliv, po skončení testů jim volal pracovník CRS, že nejsou vybráni. Leč o pár dní později jim došel zajímavý dopis s přiloženým klíčem v obálce. To už se někteří rozpomněli na pravidlo, že Hra pro vás začíná zaplacením účastnického poplatku. Jelikož v dopise se psalo, že je velmi důležité, abyste odeslali heslo vždy, když obdržíte klíč, bystřejší týmy pochopily, že mají neprodleně poslat smsku s heslem ABECEDA, které bylo napsané na klíči. Ostatní týmy dostávaly postupně více a více polopatické dopisy mailem (1, 2, 3, 4, 5)

městská část

Po odeslání smsky s kódem z dopisu týmy dostali smskou čas a místo startu. Start byl na 6 místech v centru Prahy, kde demonstranti deklamovali politické proslovy kódující jedno z 6 vstupních stanovišť městské části.

Městská část se skládala s dvanácti stanovišť propojených tak, že každé stanoviště odkazuje na dvě další.

Topologie městské části   Mapa městské části

Jenže když jste vyluštili všech dvanáct šifer, nastal problém, co dál. Nikam jinam už neodkazovaly. Teď jste si museli pozorně prohlédnout vaše papíry s šiframi. Na každém bylo matrixí logo s klíčem, a ten měl různé drážky. Tyto drážky kódovaly morseovkou text KLICOVA BEDNA, což bylo první stanoviště terénní části.
V 6:00 jsme rozeslali všem týmům, které ještě neopustili městskou část, smsku s polohou terénního začátku.

terénní část

Terénní část probíhala lineárně přes 8 stanovišť od Chodovce na Černý most.

Mapa terénní části

cíl

Cíl byl v základní škole v Kardašovské ulici. Týmy došedší do cíle měly za úkol řešit jednoduché aktivity v areálu školy. Když udělaly aktivitu správně, org je nasměroval na další aktivitu. Průšvih byl, že tyto aktivity ukazovaly cyklicky samy na sebe. Ale tady jste už jistě pozorně sledovali drážky v klíčích v matrixím logu, a tak jste dešifrovali zprávu VZDEJ. Kdo viděl film The Game, ten ví, že hlavní hrdina na konci spáchal sebevraždu, a tím Hru vyhrál. Na Matrixu jsme nebyli tak krutí, a tak stačilo oficiálně vzdát Hru a vrátit se do školy, kde již čekalo slavnostní uvítání a kýžené vítězství.