pravidla Hry

Pro vaši bezpečnost v průběhu hraní Hry je nutné dodržovat následující pravidla:

 1. Hra je určena 3-5členné týmy lidí starších 18 let.
 2. Hru hrajete na vlastní nebezpečí. Od Hry můžete kdykoliv odstoupit bez jakýchkoliv dalších závazků.
 3. V týmu můžete mít libovolný počet přátel na telefonu - lidí, kterým můžete zavolat, abyste se dozvěděli nějaké faktické informace („Kolik mám ještě peněz na svém švýcarském kontu?“) Tito lidé se nepočítají do maximálního počtu 5 členů v týmu. Nesmí však pomáhat luštit šifry, nesmí koordinovat postup týmu a nesmí se pohybovat po městě za účelem získání požadovaných informací. Koordinátor, který sedí na místě, schraňuje informace a vysílá ostatní členy na určená místa, se započítává do maximálního počtu 5 členů v týmu.
 4. Pro orientaci, komunikaci v týmu a luštění zpráv smíte používat jakékoliv elektronické přístroje včetně mobilů, vysílaček, GPS, notebooků atd., pokud není na stanovišti výslovně uvedeno jinak. Při komunikaci přes vysílačky dodržujte obecně platné zásady. Zejména při prvním volání zkontrolujte, zdali ve vašem pásmu/kódu již někdo nekomunikuje. Je zakázáno odposlouchávat rozhovory cizích týmů.
 5. Hráči operují samostatně a je zakázána jakákoliv spolupráce mezi týmy. Smíte samozřejmě zavolat kamarádovi z jiného týmu „jak se máš…ještě to zvládáte…atd.“, ale neměli byste mluvit o Hře. Hra je šitá každému účastníkovi na míru a tedy je zakázáno jít v závěsu za cizím týmem s cílem zjistit polohu dalšího stanoviště.
 6. K dopravě smíte používat pouze vlastní tělo, MHD, vlaky, linkové autobusy a jasně označená vozidla agentury CRS, pokud je zastavíte signalizováním správného hesla pomocí semaforové abecedy. Je tedy zakázáno používat kola, kolečkové brusle, jiná než agenturní auta, taxi apod.
 7. Vaše Hra začíná přijetím účastnického poplatku. Údaje o vás slouží pouze pro vnitřní evidenci Velkého vozu a CRS a nebudou poskytnuty třetím stranám. Registraci týmu lze na žádost zrušit. Definitivně přihlášení se stáváte po přijetí účastnického poplatku 490 Kč.
 8. Termín zaplacení poplatku je do 14.3.2011. Zaplaťte raději v předstihu, převod může trvat až dva pracovní dny.
 9. Po registraci bude od 17.3.2011 do 25.3.2011 probíhat Vstupní Test, jehož vyplnění je nutnou podmínkou účasti ve Hře. Součástí testu bude vyplnění krátkého dotazníku o vás, test vašich fyzických i psychických dispozic či znalostí. Vstupní Test se bude vyplňovat na stránkách CRS.
 10. Terénné část Hry se odehraje na území Prahy a v jejím blízkém okolí. Začne v sobotu 9.4.2011 odpoledne a skončí nejpozději v neděli 10.4.2011 po poledni. Upřesnění místa, času a další instrukce obdržíte po vyhodnocení Vstupního testu.
 11. Hra se skládá z blíže neurčeného počtu stanovišť. Na stanovištích můžete čekat prakticky cokoliv, konečnou fází však bude informace o poloze jednoho či více dalších stanovišť. Tým se může během Hry kdykoliv rozdělit, v některých případech to může výrazně urychlit váš postup.
 12. Je-li zpráva či předmět na stanovišti ve více exemplářích, smíte si vzít právě jeden exemplář do týmu, nebude-li výslovně uvedeno jinak. Je-li stanoviště obsluhováno zaměstnancem CRS, dbejte jeho pokynů.
 13. Na stanovištích se zprávami se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu. Po vyzvednutí zprávy, umožňuje-li to povaha stanoviště, odejděte stranou, abyste na stanoviště zbytečně neupozorňovali. Nemůžeme dopustit, aby vás viděl někdo cizí, zprávy sebral či poškodil a poškodil tak Hru.
 14. Při Hře se používá anglická abeceda o 26 písmenech. Pokud se ve Hře vyskytne Velký polský kříž, je použita abeceda s CH.
 15. Dodatečná pravidla, upozornění, návody a nápovědy jsou na zprávách a šifrách psány kurzívou. V těchto textech nehledejte šifru.
 16. Cílem Hry je nalezení předmětu Hry. Za vítěze se považuje každý tým, který dosáhne cíle v daném časovém limitu, což je možné pouze na cílovém stanovišti.
 17. Na stránkách CRS po Hře zveřejníme průběžná pořadí týmů na vybraných stanovištích. Tato pořadí jsou pouze informativní a nemají vliv na konečné pořadí vítězů.
 18. Dodržujte zákony a vyhlášky platné v České republice. To platí zejména o pobytu v lese, v CHKO a přírodních rezervacích – nezapalujte ohně, nedělejte zbytečný hluk, v rezervacích se pohybujte pouze po značených cestách atd.