Přátelství

Odvaha

Dobrodružství

Velký vůz

je sdružení, které pořádá zážitkové akce pro ty, co se nebojí vnímat svět trochu jinak. Pojďte to s námi taky zkusit!

O nás | Plánované akce | Historie

O nás

Velký vůz je nezisková organizace usilující o všestranný harmonický rozvoj osobnosti člověka. K naplnění tohoto cíle pořádáme řadu různě zaměřených kurzů a akcí otevřených široké veřejnosti.

… co můžu od vašich akcí očekávat? …

Na akcích se můžete setkat s kombinací psychologie, pohybu a sportu, divadla, malování a dalších uměleckých technik, vážných i nevážných her a hříček, prožitkových aktivit a technik. Usilujeme vždy o bezpečné a přátelské prostředí, o pozitivní dopad akce na každého účastníka a rozvoj jeho osobnosti.

Program akcí je zpravidla málo strukturovaný a dává účastníkům prostor k vlastním nápadům a aktivitám, časté jsou i různá překvapení, změny, či reakce na momentální situace a podněty. Při hrách, sportech a aktivitách nám nejde jen o vítězství, ale především o aktivní zapojení účastníka, o jeho prožitky, názory, či dojmy.

… a jak to vlastně probíhá? …

Metodou, kterou používáme, je ve většině případů hra. Hra jako prostředek poznání, jako způsob rozvoje dovedností, postojů, znalostí, získávání prožitků a zkušeností. Jelikož prostředí hry poskytuje dostatečné bezpečí, dovoluje účastníkům experimentovat, zkoušet nové možnosti, neobvyklé postupy, dovoluje i dělat chyby a učit se z nich.

… a je to bezpečné? …

Je třeba počítat s jistou dávkou akceptovatelného rizika, určitým nepohodlím (občas spíme na karimatkách, ve spacáku, v tělocvičnách, stanech, či pod širým nebem, někdy si sami vaříme), s nutností vlastního přispění do programu, či s programem do pozdních nočních hodin.

Odměnou však může být silný a neopakovatelný zážitek, či získání klíče ode dveří vedoucích do míst duše, které jsou ve všedním životě často opomíjeny, a mnohdy skoro nenávratně zapomenuty v návalu povinností, starostí, práce či nejrůznějších stereotypů. Zůstává pak vždy na účastnících, jak s těmito zážitky naloží, jak moc ony dveře otevřou a jak daleko vstoupí.

… a pro koho je to určené? …

Akce Velkého vozu jsou určeny především lidem, kteří si chtějí a dokáží hrát, kteří umí vystoupit z běžného světa, kteří se neberou příliš vážně, kteří za jednotlivými aktivitami hledají další souvislosti a kteří dokáží strpět i drobná nepohodlí.
Každá akce, kterou pořádáme, je menším, či větším dobrodružstvím, kdy záleží na každém účastníkovi, lektorovi, organizátorovi, jaká bude její výsledná podoba. Veškeré aktivity a techniky, které používáme, jsou postaveny tak, aby je zvládli i lidé, kteří s nimi nemají žádné předchozí zkušenosti.

 
Velký vůz, z. s.
e-mail: kancelar@velkyvuz.cz